top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

Impressum. In sommige gebieden is een impressum wettelijk vereist. Dit sjabloon bevat alleen algemene informatie en formuleringsvoorbeelden en is niet klaar voor publicatie. De informatie in de opdruk varieert afhankelijk van uw bedrijf of type website. We raden u aan juridisch advies in te winnen om u te helpen uw impressum te begrijpen en te creëren.

[Bedrijfsnaam]

 • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam.

 • Adres van het hoofdkantoor van het bedrijf.

 • Namen van bedrijfsleiders.

 • Bedrijfstelefoonnummer, faxnummer en e-mailadres.

 • Registratienummer in het handels- en bedrijvenregister of een andere autoriteit die op de activiteit van toepassing is.

 • Identificatienummer van de belasting.

 • Rechtsvorm van het bedrijf.

 • Bedrag van het aandelenkapitaal.

 • Als uw website diensten aanbiedt als onderdeel van een activiteit waarvoor de goedkeuring van een overheidsinstantie vereist is, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende instantie worden verstrekt. Daarnaast moet u er meer over weten.

 • Naam, denominatie of firmanaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site.

 • Kennisgeving met betrekking tot het gebruik van persoonlijke gegevens.

 • Kennisgeving met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Als opdrachtgever heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de geschillencommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces voor een consumentenarbitragecommissie.

E-mail:
Telefoon:

Fax:

Adres:

SINDS

1960

bottom of page